Ravimite registreerimine ja ravimiohutus

KBM Pharma pakub ravimifirmadele konsultatsiooni ja tuge.

Ravimite registreerimine:

 • Ravimite müügiloa taotluste, müügiloa uuendamise ja muutuse taotluste ettevalmistamine ja esitamine Ravimiametile, protseduuriga seotud kommunikatsioon Ravimiameti ja müügiloa hoidja vahel
 • Müügiloa hoidja esindamine kohalikul tasandil
 • Müügiloa hoidja nõustamine seadusandluse ja kohalike nõuete osas

Ravimiteabe tõlkimine, tõlgete ja kavandite kontroll:

 • Eestikeelse ravimiteabe ja teiste meditsiiniliste materjalide ettevalmistamine, uuendamine ja meditsiinitõlgete kvaliteedi kontroll
 • Ravimiteabe ja riskivähendamise materjalide kavandite kontroll

Ravimiohutusealane järelevalve kohalikul tasandil:

 • Ravimiohutusealaste andmete (kõrvaltoimed, kvaliteedikaebused jm teatamist vajavad eriolukorrad) kogumine, tõlkimine ja edastamine müügiloa hoidjale, teatistega seotud  follow-up tegevused
 • Riski vähendamise materjalide ettevalmistamine ja uuendamine
 • Meditsiinialase teaduskirjanduse monitoorimine, artiklite tõlkimine

Toidulisandite, eritoitude, meditsiiniseadmete ja biotsiidide registreerimine:

 • Tootja või turustaja nõustamine seadusandluse ja kohalike nõuete osas
 • Toodete klassifitseerimine
 • Pakendi märgistuse ja tooteinfo tõlkimine ning kavandite kontroll
 • Turule toomisest teavitamine ja registreerimine

Ravimite reklaammaterjalide kontroll ja kohalike nõuete osas konsulteerimine

Ravimite soodusnimekirja kandmise taotluste ettevalmistamine

Kohandame oma tegevused just Teile sobivaks.*

*Pakume võimalust ka lühiajalisteks projektideks (nt MLH töötaja asendamine puhkuse ajal).