KBM Pharma

Ravimite registreerimine

KBM Pharma pakub ravimifirmadele konsultatsiooni ja tuge järgmistes valdkondades:

  • Ravimite (sh ka taimsete ravimite) müügiloataotluste ettevalmistamine ja esitamine Ravimiametile
  • Müügilubade uuendamine
  • Muutuse taotluste ettevalmistamine ja esitamine Ravimiametile
  • Eestikeelse ravimi omaduste kokkuvõtte, pakendi infolehe ja pakendi tekstide ettevalmistamine
  • Suhtlemine Ravimiametiga
  • Ravimi ohutuse alaste andmete edastamine
  • Ravimite soodusnimekirja kandmise taotluste ettevalmistamine
  • Eritoitude, toidulisandite ja meditsiiniseadmete turuletoomine